Thông cáo báo chí

  • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013

    SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013 TĂNG QUY MÔ & NHIỀU HOẠT ĐỘNG Thành phố Hồ Chí Minh, 30/05/2012: Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Ô tô Xe máy và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 9 –  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu […]

  • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2012

    SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2012 SÔI ĐỘNG SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2012 Thành phố Hồ Chí Minh, 31/05/2012: Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Ô tô Xe máy và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 8 –  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2012 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á […]