Tin tức

  • Equipment Leases

    Content What is the accounting treatment for leases? Lessor definition Leasing Advantages How to Record a Sales-Type Lease The Short Version of Lease Accounting Capital Lease vs. Operating Lease With operating lease liabilities not recognized on the balance sheet, investors did not have a full picture of a company’s obligations. Here are some articles to […]

  • EuroCham đề nghị giảm 50% phí trước bạ với cả ô tô nhập khẩu

    Cho rằng việc Chính phủ Việt Nam chỉ giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước là phân biệt đối xử, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đề nghị áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ cho tất cả doanh nghiệp nhập khẩu, lắp ráp và phân […]