Thông cáo báo chí

  • SAIGON AUTOTECH 2020 – THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1 TRIỂN LÃM AUTOTECH LẦN THỨ 17: CHỐT LỊCH TỔ CHỨC NĂM 2020 TẠI SECC, TP.HCM VỚI NHIỀU THAY ĐỔI TẬP TRUNG VÀO CÔNG NGHỆ VÀ HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Công nghiệp Ô […]

  • Thông cáo báo chí Tổng kết

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 5 SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2019 KẾT THÚC THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019 – Ban Tổ chức triển lãm Saigon Autotech & Accessories 2019 chính thức công bố: Triển lãm Saigon Autotech & Accessories 2019 đã diễn ra thành […]