BAN TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI CHỢ & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ATFA)

Địa chỉ: 88 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 3573 6728

Fax: (84-24) 3.5736727

Hotline:  (+84) 91 236 9198

Email: info@atfaexpo.vn

Website: www.atfaexpo.vn ; www.tochucsukien.biz.vn