EXOLUBE

EXOLUBE là một công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và pha trộn dầu nhờn cho xe khách, xe thương mại và xe máy; sản xuất và pha trộn dầu công nghiệp và dầu mỡ ở Hàn Quốc.

EXOLUBE tự hào cung cấp cho khách hàng dịch vụ cao cấp cùng với các sản phẩm công nghệ tiên tiến giúp EXOLUBE có thể cạnh tranh và thành công trên thị trường toàn cầu.

EXOLUBE có chiến lược thích ứng cung cấp khả năng tùy biến các sản phẩm theo các nhu cầu và yêu cầu thị trường khác nhau. Chiến lược này đang trở thành lợi thế cạnh tranh của EXOLUBE. Thị trường dầu nhờn toàn cầu đang thay đổi liên tục và EXOLUBE hiểu rằng khách hàng yêu cầu sự linh hoạt để duy trì tính cạnh tranh. EXOLUBE cũng luôn hỗ trợ hệ thống đại lý với các công cụ bán hàng khác nhau để tất cả đều nắm rõ sự phát triển của sản phẩm và thông tin sản phẩm.

Mục tiêu của EXOLUBE là trở thành một công ty lớn trong ngành công nghiệp dầu nhờn toàn cầu và thâm nhập các thị trường mới thông qua các nhà phân phối đủ tiêu chuẩn


Category: Thông tin nhà trưng bày