SAIGON AUTOTECH 2020 – TỔNG HỢP TIN BÀI BÁO CHÍ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1

TỔNG HỢP TIN BÀI BÁO CHÍ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1 –
TRIỂN LÃM SAIGON AUTOTECH 2020
     
Thời gian phát hành: 04/12/2019
Số lượng tin bài: 25
STT TÊN BÁO LINK TIN BÀI
1 Laodong.vn https://laodong.vn/kinh-te/sap-co-trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-oto-xe-may-va-xe-dien-771006.ldo
2 Vietnamnet.vn https://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/cong-nghiep-ho-tro/chinh-sach-va-thi-truong/saigon-autotech-accessories-2020-se-tap-trung-vao-cong-nghe-598871.html
3 Báo Đầu Tư https://baodautu.vn/saigon-autotech–accessories-2020-se-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai-d112262.html
4 Autodaily https://autodaily.vn/2019/12/chot-lich-dien-ra-trien-lam-saigon-autotech-accessories-2020
5 Cafe auto https://cafeauto.vn/thi-truong/trien-lam-cong-nghiep-o-to-xe-may-xe-dien-va-cong-nghiep-ho-tro-se-tro-lai-vao-thang-52020-22530.html
6 Xedoisong.vn https://xedoisong.vn/tin-tuc/trien-lam-saigon-autotech-accessories-chot-lich-to-chuc-vao-thang-52020-33494.html
7 Tạp chí Nghe Nhìn https://nghenhinvietnam.vn/xe-doi-song/trien-lam-saigon-autotech-accessories-chot-lich-to-chuc-vao-thang-52020-59505.html
8 Autopress https://autopress.vn/saigon-autotech-2020-se-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai.html
9 Xecongnghe.vn https://xecongnghe.vn/Su-kien-Saigon-Autotech–Accessories-2020-da-chot-ngay-dien-ra-6913.html
10 Autovn.com.vn https://www.autovn.com.vn/2019/12/saigon-autotech-2020-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai.htm
11 Xevathethao.vn https://xevathethao.vn/xe-doi-song/trien-lam-saigon-autotech-accessories-2020-se-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai.html
12 Tinthethao.vn https://www.tinthethao.com.vn/trien-lam-saigon-autotech-accessories-2020-se-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai-d559909.html
13 Báo Công Thương https://congthuong.vn/trien-lam-saigon-autotech-accessories-2020-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai-129292.html  
14 TTXVN https://bnews.vn/thang-5-se-dien-ra-trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-o-to-xe-may-va-xe-dien/141701.html
15 OtoS https://news.otos.vn/trien-lam-autotech-lan-thu-17-chot-lich-to-chuc-nam-2020-9591
16 Autoexpress https://autoexpress.vn/saigon-autotech–accessories-2020-nhieu-thay-doi-tap-trung-mang-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai-6303.htm
17 Khoahocdoisong.vn https://khoahocdoisong.vn/trien-lam-autotech-lan-thu-17-chot-lich-to-chuc-nam-2020-133304.html 
18 Tiepthitieudung.com https://tiepthitieudung.com/cong-nghe/trien-lam-autotech-lan-thu-17:-chot-lich-to-chuc-nam-2020-tai-secc-tp-hcm-voi-nhieu-thay-doi-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai-211010.html
19 autotv.vn https://autotv.vn/2019/12/04/trien-lam-autotech-lan-thu-17-chot-lich-to-chuc-nam-2020-tai-secc-tp-hcm-voi-nhieu-thay-doi-tap-trung-vao-cong-nghe-va-hieu-qua-thuong-mai/ 
20 Whatcar https://whatcar.vn/tin-tuc/trien-lam-saigon-autotech-accessories-2020-chot-lich-tro-lai/
21 Cartimes https://cartimes.vn/bai-viet/trien-lam-autotech-lan-thu-17-se-tran-ngap-xe-dien-xe-thong-minh-linh-phu-kien-hien-dai-4304.htm
22 Nhipcauthuonghieu https://nhipcauthuonghieu.vn/2019/12/04/chot-lich-trien-lam-autotech-lan-thu-17/
23 Xe ô tô https://xeoto.tv/trien-lam-saigon-autotech-accessories-chot-lich-to-chuc-vao-thang-5-2020
24 VOV English https://english.vov.vn/economy/17th-saigon-autotech-accessories-slated-for-next-may-407181.vov
25 Vietnamplus https://en.vietnamplus.vn/17th-saigon-autotech-accessories-slated-for-next-may/164896.vnp

Category: Báo chí nói về triển lãm