Tổng hợp tin bài về triển lãm (đợt 3)

STT Tên báo Link bài
1 Báo Đầu Tư https://baodautu.vn/7-phien-giao-thuong-voi-150-doanh-nghiep-ngoai-tim-co-hoi-trong-nganh-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-d100340.html
2 Xe-vietnam.com https://xe-vietnam.com/2019/05/15/saigon-autotech-2019-nhung-su-kien-dang-chu-y-sap-dien-ra/  
3 Autodaily https://autodaily.vn/2019/05/giai-dau-am-thanh-xe-hoi-emma-viet-nam-2019-sap-dien-ra
4 Cafe auto https://cafeauto.vn/thi-truong/saigon-autotech-2019-7-phien-giao-thuong-se-la-diem-nhan-moi-me-20906.html
6 Tạp chí Nghe Nhìn https://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/saigon-autotech-lan-thu-15-dien-ra-tu-23265-300-gian-hang-ket-noi-giao-thuong-50966.html
7 Autopress https://autopress.vn/300-gian-hang-chuan-bi-khai-man-trien-lam-saigon-autotech-2019.html
8 Xecongnghe.vn https://xecongnghe.vn/Trien-lam-Saigon-Autotech-2019-sap-dien-ra,-quy-tu-300-gian-hang-6710.html
9 Diễn đàn Doanh nghiệp https://enternews.vn/23-26-05-trien-lam-quoc-te-lan-thu-15-ve-o-to-xe-may-xe-dien-va-cong-nghiep-ho-tro-150291.html  
10 Báo Công Thương https://congthuong.vn/trien-lam-saigon-autotech-2019-co-hoi-ket-noi-giao-thuong-119655.html
11 Otosaigon https://www.otosaigon.com/threads/trien-lam-saigon-autotech-2019-sap-dien-ra-chao-don-7-phien-giao-thuong-va-300-gian-hang-tham-du.8924158/#post-16723997
12 Danhgiaxe https://www.danhgiaxe.com/trien-lam-saigon-autotech-accessories-2019-se-dien-ra-tu-23-265-28075
14 Xevathethao https://xevathethao.vn/xe-doi-song/chao-don-7-phien-giao-thuong-cung-300-gian-hang-gop-mat-tai-trien-lam-saigon-autotech-2019.html
15 OtoS https://news.otos.vn/saigon-autotech-2019-noi-bat-voi-7-phien-giao-thuong-va-300-doanh-nghiep-9482
16 Autoexpress https://autopress.vn/300-gian-hang-chuan-bi-khai-man-trien-lam-saigon-autotech-2019.html
17 Khoahocdoisong.vn https://khoahocdoisong.vn/trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-o-to-xe-may-xe-dien-va-cong-nghiep-ho-tro-lan-thu-15-121996.html 
18 otofun.net https://news.otofun.net/saigon-autotech-2019-dien-ra-vao-cuoi-thang-5-voi-300-gian-hang-16944.html
19 Tiepthitieudung.com https://tiepthitieudung.com/o-to/saigon-autotech-chuan-bi-chao-don-7-phien-giao-thuong-trong-nganh-cong-nghiep-ho-tro-tai-viet-nam-voi-su-tham-gia-cua-gan-300-cong-ty-den-tu-cac-quoc-gia-tren-the-gioi-210692.html
20 Whatcar https://whatcar.vn/tin-tuc/su-kien/saigon-autotech-2019-sap-dien-ra-voi-su-gop-mat-cua-gan-300-gian-hang/
21 Cartimes https://cartimes.vn/bai-viet/saigon-autotech-2019-300-gian-hang-va-o-to-made-in-viet-nam-2797.htm
22 Autopro.com.vn https://autopro.com.vn/cho-doi-gi-o-saigon-autotech-2019-20190517111425453.chn?fbclid=IwAR3KxApma3Us74xbJN593Iy28xHnidqCXbE5Vt0YzrbZx6HnR8vzLZ84Iic
23 Saigontiepthi https://www.sgtiepthi.vn/saigon-autotech-2019-se-to-chuc-7-phien-ket-noi-giao-thuong-chuyen-biet-ve-xe/

Category: Báo chí nói về triển lãm